Evaluarea riscurilor profesionale

Evaluarea riscurilor profesionale dă posibilitatea angajatorului de a întreprinde acţiuni care să conducă la reducerea sau eliminarea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. 

Evaluarea riscurilor profesionale se realizează prin identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul de muncă analizat şi cuantificarea  lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: probabilitatea de manifestare şi gravitatea consecinţei maxime previzibile (cea mai frecventă) asupra organismului uman. Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare factor de risc în parte, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat. Acest principiu de evaluare a riscurilor este deja cuprins în standardele europene. Baza legală a evaluării riscurilor este Legea nr.319 din 2006 – art.12, alin.1, lit”a” precum şi Directiva – Cadru nr.391/1989/CEE – art.7, alin.2, lit.”b” – legislaţia Uniunii Europene, se vor  urmări următoarele etape în cadrul evaluării:

  • Delimitarea sistemului de muncă analizat;
  • Constituirea echipei de evaluare;
  • Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;
  • Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;
  • Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate;
  • Încadrarea consecinţelor în clase de frecvenţă;
  • Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;
  • Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;
  • Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

Informații suplimentare

telefon: +40 777 777 777

Dacă aveți întrebari sau doriți o ofertă, ne puteți contacta prin e-mail, telefon, sau prin completarea formularului de mai jos: